ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ </br>ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Փոխըմռնման հուշագրի ստորագրում

2018-02-22

 

Ս.թ. փետրվարի 22-ին ՀՀ ՏԿԶՆ միգրացիոն պետական ծառայությունում ստորագրվեց Փոխըմռնման հուշագիր Ֆրանս-hայկական զարգացման hիմնադրամի և ՀՀ ՏԿԶՆ միգրացիոն պետական ծառայության միջև:

Հուշագրի ստորագրումը կնպաստի խորացնել կողմերի միջև համագործակցությունն, ինչպես նաև Հայաստան վերադարձող միգրանտների աջակցության «մեկ պատուհան» ծառայության գործունեության  շարունակականության  ապահովվումը:

Հուշագրի շրջանակներում Ֆրանս-hայկական զարգացման hիմնադրամը նախատեսում է կազմակերպել «մեկ պատուհան» ծառայության գործունեությունը` վերադարձող միգրանտներին տեղեկություններ տրամադրելով վերաինտեգրման նպատակով իրականացվող ծրագրերի, դրանք իրականացնող մարմինների, հատկացվող օգնության տեսակների, ինչպես նաև նրանց կարիքներից ելնելով ուղղորդել համապատասխան կառույցներ: Նախատեսվում է նաև իրականացնել վերադարձի և վերաինտեգրման հարցերով եռամսյակային հանդիպումների կազմակերպման աշխատանքները:

 

Ֆրանս-hայկական զարգացման hիմնադրամը հիմնադրվել է 2004 թվակականին Ֆրանսիայում գործող “Սոցիալական օգնության հայկական ընկերակցության կողմից  (http://www.aaas.fr/en/home)` նպատակ ունենալով նպաստել Հայաստանի կայուն զարգացմանը: Մանրամասն տեղեկություններ կազմակերպության մասին տես` www.ffad.am