Հայաստանում աշխատանքային գործունեության ծավալման hետ կապված հարցեր

Աշխատաժամանակի նորմալ տևողություն Համաձայն ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 139-րդ հոդվածի՝ աշխատաժամանակի նորմալ տևողությունը չի կարող անցնել շաբաթական 40 ժամից: Ամենօրյա աշխատաժամանակի տևողությունը չի կարող անցնել ութ աշխատանքային ժամից, բացառությամբ աշխատանքային օրենսգրքով, Continue Reading →

Ո՞րն է մասնագիտական կողմնորոշման էությունը:

Մասնագիտական կողմնորոշումը դա գործառույթ է, որի նպատակն է անձին տրամադրել համակարգված տեղեկատվություն աշխատաշուկայի առկա իրավիճակի և զարգացման միտումների, կրթական համակարգի ընձեռած հնարավորությունների, մասնագիտությունների, անձնային որակների և հակումների վերաբերյալ` նրան հնարավորություն Continue Reading →

Ո՞րն է մասնագիտական կողմնորոշման համակարգի նպատակը և դրա ներդրման անհրաժեշտությունը:

Համաձայն ՀՀ կառավարության կողմից 04.10.2013թ. հավանության արժանացած «Հանրապետությունում մասնագիտական կողմնորոշման համակարգի զարգացման հայեցակարգի»` մասնագիտական կողմնորոշման համակարգի հիմնական նպատակն է անձի հետաքրքրություններին, կարիքներին և առանձնահատկություններին, ինչպես նաև աշխատաշուկայում որակավորված և մրցունակ Continue Reading →

Որո՞նք են Կենտրոնի գործառույթները:

Կենտրոնը իրականացնում է հետևյալ գործառույթները. 1)մշակում է հանրակրթության համակարգում սովորողների` տարիքային առանձնահատկություններով տարբերակված մասնագիտական կողմնորոշման մեթոդաբանությունը, 2)մշակում է մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում ուսանողների մասնագիտական կողմնորոշման խորհրդատվության իրականացման մեթոդաբանությունը, 3)նախնական, միջին մասնագիտական Continue Reading →

Ովքե՞ր են մասնագիտական կողմնորոշման գործընթացի շահառուները և ինչո՞վ է պայմանավորված շահառուների թիրախավորումը:

Մասնագիտական կողմնորոշման գործընթացում շահառուների թիրախավորումը պայմանավորված է յուրաքանչյուր տարիքային խմբի առանձնահատկություններով, սոցիալական կարգավիճակով և անձի նախասիրություններով: Շահառուների հիմնական խմբում են` 1) դպրոցականները` ընդգրկելով տարրական, միջին և ավագ դպրոցները, որտեղից սկսվում Continue Reading →

Որտե՞ղ կարելի ստանալ մասնագիտական կողմնորոշման և/կամ կարիերայի ուղղորդման ծառայություններ:

Մասնագիտական կողմնորոշման և/կամ կարիերայի ուղղորդման ծառայություններ կարելի է ստանալ` 1.Հանրակրթական հաստատություններում, 2.Նախնական (արհեստագործական), միջին մասնագիտական և բարձրագույն մասնագիտական կրթության հաստատություններում, 3.Կրթական համակարգից դուրս մասնագիտության ընտրության, կարիերիայի ուղղորդման, վերամասնագիտացման ու վերաորակավորման Continue Reading →

Ի՞նչպես կարելի է ստանալ առցանց տեղեկատվություն և խորհրդատվություն մասնագիտական կողմնորոշման և/կամ կարիերայի ուղղորդման վերաբերյալ:

Անձի մասնագիտության և կարիերայի ինքնորոշմանը միտված տեղեկատվական, խորհրդատվական և իրազեկման տարբեր ծառայություններ կարելի է ստանալ Կենտրոնի առցանց տիրույթից: Էլեկտրոնային հաղորդակցության այս միջոցը հնարավորություն կընձեռնի ստանալու պարբերաբար թարմացվող տեղեկատվություն տնտեսության ոլորտների Continue Reading →

Որտե՞ղ և ինչպե՞ս կարելի է ստանալ հավելյալ տեղեկատվություն:

Հասցե. ք. Երևան, Նոր Նորքի 3-րդ միկրոշրջան, Բաղյան 2, թիվ 10 մանկապարտեզի շենք, 2-րդ հարկ: Վեբ. կայք`    www.mycareer.am էլ.փոստ`       info@mycareer.am Հեռ.             (374 10) 67 10 51, 67 10 52 Բջջ.             (374 Continue Reading →

Ովքե՞ր ունեն պետական նպաստի իրավունք:

Պետական նպաստի իրավունք ունեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող և բնակության իրավունք (կացության կարգավիճակ) ունեցող օտարերկրյա քաղաքացիները, քաղաքացիություն չունեցող, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում փախստականի կարգավիճակ ունեցող անձինք (այսուհետ՝ քաղաքացի) Continue Reading →

Պետական նպաստների ինչպիսի՞ տեսակներ կան:

1) ընտանեկան նպաստ 2) սոցիալական նպաստ 3) հրատապ օգնություն 4) երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ 5) մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ 6) ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստ 7) ծերության նպաստ 8) հաշմանդամության Continue Reading →