Իմիգրացիայի և ինտեգրացիայի ֆրանսիական գրասենյակ

Ծրագրի անվանումը՝ «Վերաինտեգրման քաղաքականություն վերադարձող հայ միգրանտների համար» Իրականացնողները՝ Ֆրանսիայի իմիգրացիայի և ինտեգրման գրասենյակը: Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ Եվրամիություն Ծրագրի նպատակը՝ հզորացնել համապատասխան իշխանությունների և քաղաքացիական հասարակության կարողությունները, վերադարձող միգրանտների արժանապատիվ և կայուն վերաինտեգրմանը աջակցելու նպատակով: Ծրագրի տևողությունը՝  11 ամիս Continue Reading →

Հայկական Կարիտաս

Ծրագրի անվանումը՝ Միգրացիա և զարգացում III Ծրագրի տևողությունը` 01.03.2016- 28.02.2019 թ.թ. Վայրը` ք. Երևան, ՀՀ մարզեր Ընդհանուր նպատակը Խթանել միգրացիայի և զարգացման միջև կապերը հայ իրականության մեջ` նպաստելով Հայաստան վերադարձողների համար կայուն վերաինտեգրման մեխանիզմների Continue Reading →

Միգրացիայի միջազգային կազմակերպություն

Ծրագրի անվանումը՝ «Կամավոր վերադարձի աջակցում և վերաինտեգրում» Իրականացնողները՝ Միգրացիայի միջազգային կազմակերպություն (ՄՄԿ): Ծրագրի նպատակը՝ Միգրացիայի միջազգային կազմակերպությունը (ՄՄԿ) գրեթե 40 տարի շարունակ իրականացնում է Կամավոր վերադարձի աջակցում և վերաինտերգրում (ԿՎԱՎ) ծրագիրը: Ծրագիրը ծագման երկրներում միգրանտներին Continue Reading →

Միգրացիայի միջազգային կազմակերպություն

Ծրագրի անվանումը՝ «Կամավոր վերադարձի աջակցում և վերաինտեգրում» Իրականացնողները՝ Միգրացիայի միջազգային կազմակերպություն (ՄՄԿ): Ծրագրի նպատակը՝ Միգրացիայի միջազգային կազմակերպությունը (ՄՄԿ) գրեթե 40 տարի շարունակ իրականացնում է Կամավոր վերադարձի աջակցում և վերաինտերգրում (ԿՎԱՎ) ծրագիրը: Ծրագիրը ծագման երկրներում միգրանտներին Continue Reading →