Ինչպե՞ս է կատարվում օտարերկրյա պետությունում ծնված ՀՀ քաղաքացու անձնագրում ազգանվան և անվան անգլերեն գրառումը.

Oտարերկրյա պետությունում ծնված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անվան, ազգանվան և հայրանվան անգլերեն գրառումը պետք է համընկնի վերջինիս` օտարերկրյա պետության կողմից տրված փաստաթղթում (ծննդյան վկայականում) կատարված անգլերեն գրառման հետ:

Ո՞րն է օտարերկրյա պետության քաղաքացու հետ ամուսնանալու և նրա ազգանունը վերցնելու դեպքում ՀՀ քաղաքացու անձնագրում հետամուսնական ազգանվան անգլերեն գրառման եղանակը.

Օտարերկրյա պետության քաղաքացու հետ ամուսնանալու և նրա ազգանունը վերցնելու դեպքում, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրում հետամուսնական ազգանվան անգլերեն գրառումը պետք է համընկնի նրա ամուսնու/կնոջ անձնագրում և ամուսնության փաստը հավաստող փաստաթղթում կատարված Continue Reading →

Ինչպիսի՞ փաստաթղթերի հիման վրա են կատարվում օտարերկրյա պետությունում ՀՀ քաղաքացու անձնագրի վավերականության ժամկետի երկարաձգումը.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի վավերականության ժամկետի երկարաձգումը կատարվում է 5 տարի ժամկետով` դեսպանության կամ հյուպատոսական հիմնարկի դրոշմակնիքով համապատասխան նշում կատարելով: ՀՀ քաղաքացու անձնագրի վավերականության ժամկետը երկարաձգելու համար քաղաքացու կողմից ներկայացվում Continue Reading →

Ի՞նչ ժամկետով է կատարվում օտարերկրյա պետությունում ՀՀ քաղաքացու անձնագրի օտարերկրյա պետություններում վավերականության ժամկետի երկարաձգումը.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի օտարերկրյա պետություններում վավերականության ժամկետի երկարաձգումը կատարվում է առավելագույնը 5 տարի ժամկետով, բայց ոչ ավելին, քան անձնագրի ընդհանուր ժամկետի ավարտը: Նախազորակոչային տարիքի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անձնագրերի օտարերկրյա Continue Reading →

Ի՞նչ է անհրաժեշտ օտարերկրյա պետություններում 16 տարին չլրացած երեխային առաջին անգամ ՀՀ քաղաքացու անձնագիր տրամադրելու համար.

Օտարերկրյա պետություններում ՀՀ դեսպանության կամ հյուպատոսական հիմնարկի կողմից 16 տարին չլրացած երեխային առաջին անգամ ՀՀ քաղաքացու անձնագիր տրամադրելու համար անհրաժեշտ է հետևյալը. – անձնագրային գործողությունների վերաբերյալ դիմում և Հայաստանի Հանրապետության Continue Reading →

Ինչպիսի՞ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ օտարերկրյա պետություններում 16 տարին չլրացած երեխայի ՀՀ անձնագիրը փոխանակելու համար.

Օտարերկրյա պետություններում ՀՀ դեսպանության կամ հյուպատոսական հիմնարկի կողմից 16 տարին չլրացած երեխայի ՀՀ քաղաքացու անձնագրի փոխանակաման համար անհրաժեշտ է հետևյալը. – անձնագրային գործողությունների վերաբերյալ դիմում և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր Continue Reading →

Ի՞նչ է անհրաժեշտ օտարերկրյա պետություններում 16 տարին չլրացած երեխայի ՀՀ անձնագրի կորստյան դեպքում նորը ստանալու համար.

- անձնագրային գործողությունների վերաբերյալ դիմում, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր ստանալու /փոխանակելու/ համար N 2 ձևի դիմում և հայտարարություն անձնագրի կորստյան վերաբերյալ N 3 ձևը` լրացվում են դեսպանությունում. – կորսված անձնագրի Continue Reading →

Ինչպիսի՞ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ օտարերկրյա պետություններում ՀՀ քաղաքացու 16 տարին լրանալու դեպքում ՀՀ անձնագիր ստանալու համար.

Օտարերկրյա պետություններում ՀՀ դեսպանության կամ հյուպատոսական հիմնարկի կողմից 16-18 տարին լրանալու դեպքում ՀՀ քաղաքացու անձնագիր ստանալու համար անհրաժեշտ է հետևյալը. – անձնագրային գործողությունների վերաբերյալ դիմում, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր ստանալու Continue Reading →

Ինչի՞ հիման վրա է օտարերկրյա պետություններում ՀՀ քաղաքացու անձնագիր տրամադրվում կամ փոխանակվում.

- անձնագրային գործողությունների վերաբերյալ դիմում, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր ստանալու /փոխանակելու/ համար N 1 ձևի դիմում` լրացվում են դեսպանությունում. – ծննդյան վկայականը և դրա լուսապատճենը` առաջին անգամ ՀՀ քաղաքացու անձնագիր Continue Reading →

Ի՞նչ է անհրաժեշտ օտարերկրյա պետություններում ՀՀ քաղաքացու անձնագրի կորստյան դեպքում նորը ստանալու համար.

- անձնագրային գործողությունների վերաբերյալ դիմում, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր ստանալու /փոխանակելու/ համար N 1 ձևի դիմում և հայտարարություն անձնագրի կորստյան մասին N 3 ձևը` լրացվում են դեսպանությունում. – ծննդյան վկայականի Continue Reading →