Ո՞ր դեպքերում է Հայաստանի Հանրապետության վերադարձի վկայականը տրամադրվում անվճար:

Հայաստանի Հանրապետություն վերադարձի վկայականն անվճար տրվում է` 1. Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիներին, ովքեր նախկինում չեն ստացել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր 2. Հայաստանի Հանրապետության` 16 տարին չլրացած, ինչպես նաև 63 տարին լրացած քաղաքացիներին Continue Reading →

Քանի՞ աշխատանքային օրվա ընթացքում է տրամադրվում ՀՀ վերադարձի վկայական:

ՀՀ վերադարձի վկակայանը տրամադրվում է 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Լրացուցիչ ստուգումների անհրաժեշտության դեպքում ժամկետը կարող է երկարաձգվել առավելագույնը տասներկու աշխատանքային օրով:

Ի՞նչ փաստաթղթեր պետք է ներկայացնել ՀՀ վերադարձի վկայական ստանալու համար, եթե վերադարձի վկայական հայցողը օտարերկրյա պետությունում ՀՀ դեսպանություն կամ հյուպատոսական հիմնարկ է դիմում լիազորված անձի կամ օրինական ներկայացուցչի միջոցով:

Եթե դիմումը ներկայացնում է վերադարձի վկայական հայցողի լիազորված անձ հանդիսացող ծնողը, եղբայրը, քույրը, ամուսինը, զավակը կամ այլ լիազոր անձինք կամ օրինական ներկայացուցիչները, ապա պետք է ներկայացվեն նաև հետևյալ փաստաթղթերը՝ 1) ծնողի դեպքում՝ ծնողի Continue Reading →

Ինչպիսի՞ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ ՀՀ վերադարձի վկայական ստանալու համար, եթե վերադարձի վկայական հայցողը օտարերկրյա պետությունում ՀՀ դեսպանություն կամ հյուպատոսական հիմնարկ է դիմում անձամբ:

Վերադարձի վկայական հայցողն անձամբ օտարերկրյա պետությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանություն կամ հյուպատոսական հիմնարկ դիմելիս պետք է ներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերը` 1) դիմում-հարցաթերթիկ` համաձայն ձևի, լրացված (պարտադիր լրացման ենթակա են 1-7-րդ կետերը) և ստորագրված Continue Reading →

Ո՞վ և ինչպե՞ս կարող է դիմել ՀՀ վերադարձի վկայական ստանալու համար:

Վերադարձի վկայական հայցողն օտարերկրյա պետությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանություն կամ հյուպատոսական հիմնարկ կարող է դիմել ինչպես անձամբ (նաև՝ փոստով), այնպես էլ լիազորված անձի կամ օրինական ներկայացուցչի միջոցով: Փոստով դիմելու իրավունք ունի միայն վերադարձի վկայական հայցողը, Continue Reading →

Որտե՞ղ կարելի է ստանալ Հայաստանի Հանրապետության վերադարձի վկայական:

Հայաստանի Հանրապետության վերադարձի վկայական կարելի է ստանալ տվյալ օտարերկրյա պետությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունից կամ հյուպատոսական հիմնարկից: Առանձին դեպքերում, երբ անձը գտնվում է այնպիսի պետությունում կամ վայրում, որտեղից հնարավոր չէ կամ Continue Reading →

Ո՞ր դեպքերում է տրամադրվում Հայաստանի Հանրապետության վերադարձի վկայական:

Հայաստանի Հանրապետության վերադարձի վկայական տրամադրվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի, փախստականի կամ քաղաքացիություն չունեցող անձի` Հայաստանի Հանրապետության կողմից տրված ճամփորդական փաստաթղթերի անվավեր (ժամկետանց) լինելու, բացակայության, ընդհանրապես տրամադրված չլինելու, օգտագործման համար Continue Reading →

Ի՞նչ է վերադարձի վկայականը:

Հայաստանի Հանրապետության վերադարձի վկայականը միանգամյա օգտագործման ճամփորդական փաստաթուղթ է, որը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, Հայաստանի Հանրապետությունում փախստական ճանաչված և ապաստան ստացած անձանց, Հայաստանի Հանրապետությունում բնակության իրավունք ունեցող` քաղաքացիություն չունեցող անձանց հնարավորություն է Continue Reading →