Ինչպե՞ս է տրամադրվում ՀՀ երկքաղաքացու անձնագիրը.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ձեռք բերելու կապակցությամբ առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր տրվում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունում` երդման արարողությունից հետո: Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ձեռք բերաձ այն անձանց, Continue Reading →

Որ՞ն է ՀՀ երկքաղաքացու իրավական կարգավիճակը.

Հայաստանի Հանրապետության երկքաղաքացին ունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու համար նախատեսված բոլոր իրավունքները և կրում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու համար նախատեսված բոլոր պարտականություններն ու պատասխանատվությունը, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով կամ օրենքով նախատեսված Continue Reading →

Ինչպիսի՞ պատասխանատվություն է նախատեսված ՀՀ քաղաքացու կողմից այլ պետության քաղաքացիություն ընդունելու մասին լիազոր մարմնին չծանուցելու դեպքում

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կողմից այլ պետության քաղաքացիություն ընդունելու կամ ստանալու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմնին չհայտնելը հանգեցնում է վարչական պատասխանատվության: Մասնավորապես, նշված իրավախախտման համար ՀՀ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի Continue Reading →

Ինչպիսի՞ փաստաթղթեր պետք է ներկայացվեն լիազոր մարմնին ՀՀ քաղաքացու կողմից այլ պետության քաղաքացիություն ընդունելու դեպքում.

Այլ պետության քաղաքացիություն ընդունելու կամ ստանալու մասին հայտնելիս` հայտարարություն տվողը ներկայացնում է՝ 1) դիմում, 2) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիրը և դրա պատճենը, 3) այլ պետության քաղաքացու անձնագիրը և դրա պատճենը, Continue Reading →

Եր՞բ է ծագում երկքաղաքացիության մասին ՀՀ իրավասու մարմիններին ծանուցելու քաղաքացու պարտականությունը.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին  այլ պետության քաղաքացիություն ընդունելու կամ ստանալու դեպքում՝ ընդունելու կամ ստանալու օրվանից մեկամսյա ժամկետում դրա մասին անձամբ կամ փոստով հայտնում է Հայաստանի Հանրապետությունում՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Continue Reading →

Ո՞վ է համարվում ՀՀ երկքաղաքացի.

Հայաստանի Հանրապետության երկքաղաքացի է համարվում այն անձն, որը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից բացի, ունի նաև այլ պետության (երկրների) քաղաքացիություն: Հայաստանի Հանրապետության երկքաղաքացին Հայաստանի Հանրապետության համար ճանաչվում է միայն որպես Հայաստանի Հանրապետության Continue Reading →

Ինչպիսի՞ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ ՀՀ քաղաքացիություն ձեռքբերելու համար.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն հայցող անձը քաղաքացիություն ստանալու դիմումը պետք է ներկայացնի անձամբ : ՀՀ Կառավարության 2007թ. նոյեմբերի 23-ի N 1390-Ն որոշման 1-ին կետի 2-րդ ենթակետով հաստատված N 2 հավելվածի 1-ին Continue Reading →

Ո՞վ կարող է դիմել ՀՀ քաղաքացիություն ստանալու համար.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն չունեցող 18 տարին լրացած, գործունակ, ՀՀ-ում օրինական հիմքով բնակվող (գտնվող) յուրաքանչյուր անձ, եթե նա օրենքով սահմանված կարգով վերջին 3 տարին մշտապես բնակվել է Հայաստանի Հանրապետությունում, կարող է Continue Reading →