Ո՞րն է մասնագիտական կողմնորոշման էությունը:

Մասնագիտական կողմնորոշումը դա գործառույթ է, որի նպատակն է անձին տրամադրել համակարգված տեղեկատվություն աշխատաշուկայի առկա իրավիճակի և զարգացման միտումների, կրթական համակարգի ընձեռած հնարավորությունների, մասնագիտությունների, անձնային որակների և հակումների վերաբերյալ` նրան հնարավորություն Continue Reading →

Ո՞րն է մասնագիտական կողմնորոշման համակարգի նպատակը և դրա ներդրման անհրաժեշտությունը:

Համաձայն ՀՀ կառավարության կողմից 04.10.2013թ. հավանության արժանացած «Հանրապետությունում մասնագիտական կողմնորոշման համակարգի զարգացման հայեցակարգի»` մասնագիտական կողմնորոշման համակարգի հիմնական նպատակն է անձի հետաքրքրություններին, կարիքներին և առանձնահատկություններին, ինչպես նաև աշխատաշուկայում որակավորված և մրցունակ Continue Reading →

Որո՞նք են Կենտրոնի գործառույթները:

Կենտրոնը իրականացնում է հետևյալ գործառույթները. 1)մշակում է հանրակրթության համակարգում սովորողների` տարիքային առանձնահատկություններով տարբերակված մասնագիտական կողմնորոշման մեթոդաբանությունը, 2)մշակում է մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում ուսանողների մասնագիտական կողմնորոշման խորհրդատվության իրականացման մեթոդաբանությունը, 3)նախնական, միջին մասնագիտական Continue Reading →

Ովքե՞ր են մասնագիտական կողմնորոշման գործընթացի շահառուները և ինչո՞վ է պայմանավորված շահառուների թիրախավորումը:

Մասնագիտական կողմնորոշման գործընթացում շահառուների թիրախավորումը պայմանավորված է յուրաքանչյուր տարիքային խմբի առանձնահատկություններով, սոցիալական կարգավիճակով և անձի նախասիրություններով: Շահառուների հիմնական խմբում են` 1) դպրոցականները` ընդգրկելով տարրական, միջին և ավագ դպրոցները, որտեղից սկսվում Continue Reading →

Որտե՞ղ կարելի ստանալ մասնագիտական կողմնորոշման և/կամ կարիերայի ուղղորդման ծառայություններ:

Մասնագիտական կողմնորոշման և/կամ կարիերայի ուղղորդման ծառայություններ կարելի է ստանալ` 1.Հանրակրթական հաստատություններում, 2.Նախնական (արհեստագործական), միջին մասնագիտական և բարձրագույն մասնագիտական կրթության հաստատություններում, 3.Կրթական համակարգից դուրս մասնագիտության ընտրության, կարիերիայի ուղղորդման, վերամասնագիտացման ու վերաորակավորման Continue Reading →

Ի՞նչպես կարելի է ստանալ առցանց տեղեկատվություն և խորհրդատվություն մասնագիտական կողմնորոշման և/կամ կարիերայի ուղղորդման վերաբերյալ:

Անձի մասնագիտության և կարիերայի ինքնորոշմանը միտված տեղեկատվական, խորհրդատվական և իրազեկման տարբեր ծառայություններ կարելի է ստանալ Կենտրոնի առցանց տիրույթից: Էլեկտրոնային հաղորդակցության այս միջոցը հնարավորություն կընձեռնի ստանալու պարբերաբար թարմացվող տեղեկատվություն տնտեսության ոլորտների Continue Reading →

Որտե՞ղ և ինչպե՞ս կարելի է ստանալ հավելյալ տեղեկատվություն:

Հասցե. ք. Երևան, Նոր Նորքի 3-րդ միկրոշրջան, Բաղյան 2, թիվ 10 մանկապարտեզի շենք, 2-րդ հարկ: Վեբ. կայք`    www.mycareer.am էլ.փոստ`       info@mycareer.am Հեռ.             (374 10) 67 10 51, 67 10 52 Բջջ.             (374 Continue Reading →