Ինչպիսի՞ կազմակերպաիրավական ձևեր կարող են ունենալ իրավաբանական անձինք:

Հայաստանի օրենսդրությունն իրավաբանական նույն երաշխիքներով ու պաշտպանվածությամբ է ապահովում օտարերկրյա և տեղական գործարարությանը: ՀՀ Քաղաքացիական օրենսդրությունն առաջարկում է իրավաբանական անձանց հետևյալ ավելի ընդհանուր տեսակները. Բաժնետիրական ընկերություն (բաց և փակ) Սահմանափակ Continue Reading →

Ինչպե՞ս հիմնել բիզնես Հայաստանում:

 Հայաստանում բիզնես սկսելու համար անհրաժեշտ է ընկերության հիմնադիր փաստաթղթերի հետ միասին Հայաստանի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն ներկայացնել հայտ: Անհրաժեշտ փաստաթղթերը կարող են ներկայացվել ինչպես թղթային, այնպես էլ էլեկտրոնային եղանակով` Continue Reading →

Լիցենզիայի քանի՞ տեսակ կա:

“Լիցենզավորման մասին” ՀՀ օրենքը սահմանում է լիցենզիայի երկու տեսակ` պարզ և բարդ` կախված լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակից: Պարզ լիցենզիաները տրամադրվում են ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից, իսկ բարդ լիցենզիաները (www.minfin.am) տրամադրվում Continue Reading →

Ինչպե՞ս ստեղծել աշխատակազմ:

Ընկերության պետական գրանցմանը հաջորդող կարևոր քայլերից է աշխատակազմի ստեղծումը: Աշխատանքային հարաբերությունները կանոնակարգվում են ՀՀ Աշխատանքային Օրենսգրքով, ինչպես նաև “Օտարերկրացիների մասին” ՀՀ Օրենքով: Գործատու-Աշխատող հարաբերությունները կարգավորվում են պայմանագրով կամ անհատական իրավական Continue Reading →

Ինչպե՞ս կարող է անհատ ձեռնարկատերը գրանցել բիզնեսը:

Անհատ ձեռնարկատերը Պետական ռեգիստր պետք է ներկայացնի՝ 1) դիմում, 2) անձնագիրը (անձնագիրը անձը նույնականացնելուց հետո վերադարձվում է), 3) պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ: Անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ներկայացնելուց հետո Պետական ռեգիստրի տեղեկատվական  Continue Reading →

Ինչպե՞ս հաշվառվել սոցիալական ապահովագրության մարմիններում:

Օրենսդրական բարեփոխումների համաձայն`սոցիալական ապահովագրության մարմիններում հաշվառումը ևս իրականացվում է անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման հետ միաժամանակ, Պետական ռեգիստրի միջոցով: www.ada.am

Ի՞նչ արժե անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառումը:

“Պետական տուրքի մասին” ՀՀ օրենքի համաձայն` պետական հաշվառման համար անհատ ձեռնարկատերը պետք է վճարի 3000 ՀՀ դրամ: www.ada.am