Ինչպե՞ս է որոշվում ՀՀ վերադարձից հետո երեխայի դասարանը:

Սովորողի տեղափոխման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի առկայության և կրթական աստիճանների տևողության համապատասխանության դեպքում այլ երկրում ուսումնառությունն ընդհատած և Հայաստանի Հանրապետություն վերադարձած սովորողի դասարանը որոշվում է ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա:  Սովորողի տեղափոխման Continue Reading →

Հնարավո՞ր է արդյոք ՀՀ վերադարձից հետո հանրակրթական ոլորտում կրթությունը ռուսերենով շարունակել:

1-ին և 2-րդ դասարանները այլ երկրներում օտար լեզվով ուսուցմամբ դպրոցներում /դասարանում/ սովորած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների երեխաները Հայաստանի Հանրապետություն վերադառնալիս ուսումը շարունակում են հայերենով ուսուցմամբ համապատասխան դասարանում: Ուսումնառության ընթացքում առնվազն 5 Continue Reading →

Ո՞ր դեպքում է շրջանավարտը «Հայոց լեզու» առարկայի պետական ավարտական քննությունից ազատվում:

Եթե 9-րդ կամ 12-րդ դասարանի սովորողը «Հայոց լեզու» առարկան ուսումնասիրել է վերջին երկու ուսումնական տարիներին, ապա հիմնական կրթության վկայականում կամ միջնակարգ կրթության ատեստատում այդ առարկայի համապատասխան տողում, սովորողի ցանկությամբ, կարող Continue Reading →

Ո՞ր դեպքում են դիմորդները օգտվում ընդունելության քննությունները ռուսերեն լեզվով հանձնելու հնարավորոությունից:

Ռուսական կրթությամբ շրջանավարտներն ընդունելության քննությունները կարող են հանձնել ռուսերեն (բացառությամբ հայերեն և օտար լեզուների քննությունների):

Ո՞ր դեպքում է հնարավոր ԲՈՒՀ-ի ընդունելության քննությունների ժամանակ օտար լեզվի փոխարեն ռուսաց լեզվից քննություն հանձնել:

Միջնակարգ կրթության ատեստատում կամ համապատասխան ավարտական փաստաթղթում օտար լեզվից գնահատական չունեցող դիմորդներն այդ լեզվի գրավոր քննության փոխարեն կարող են քննություն հանձնել ռուսաց լեզվից (գրավոր), բացառությամբ ստորև նշված մասնագիտությունների, որոնց համար Continue Reading →

Որո՞նք են ՀՀ-ում գոյություն ունեցող բուհական և հետբուհական ուսուցման համակարգերը:

ՀՀ-ում գոյություն ունեցող բուհական և հետբուհական ուսուցման համակարգերն են. անվճար ուսուցում (պետության կողմից տրամադրվող կրթաթոշակ)` ըստ մասնագիտությունների, ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված տեղերի չափաքանակների (ընդունված տղաներն օգտվում են «Զինապարտության մասին» ՀՀ Continue Reading →

Ի՞նչ արտոնություններ են տրամադրվում պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրված դիմորդներին:

Պարտադիր ժամկետային զիվորական ծառայությունից զորացրված դիմորդները քննությունները դրական միավորներով հանձնելու դեպքում անվճար ուսուցմամբ ընդունվում են ընդհանուր մրցույթից դուրս (առանձին մրցույթով) ըստ մասնագիտությունների ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված տեղերի, անվճար ուսուցման մրցույթից Continue Reading →

Ի՞նչ սկզբունքով է իրականացվում օտարերկրյա պետական կամ հավատարմագրված բուհերից ՀՀ բուհեր ուսանողների տեղափոխումը:

Ուսանողների տեղափոխումն օտարերկրյա պետական կամ հավատարմագրված բուհերից իրականացնում է վճարովի ուսուցման սկզբունքով: Բացառության կարգով (առողջական վիճակի կամ այլ հարգելի պատճառով) օտարերկրյա բուհ նպատակային ուսուցմամբ ընդունված ուսանողները, ընդունող բուհում տվյալ մասնագիտության Continue Reading →

Ի՞նչ կարգով է իրականացվում օտարերկրյա պետություններում գիտական աստիճանի և գիտական կոչման համապատասխանեցումը:

Oտարերկրյա պետություններում ստացած գիտական աստիճանի և գիտական կոչման վկայագրերի համապատասխանեցումը իրականացվում է համաձայն ՀՀ կառավարության 1997թ. օգոստոսի 8-ի հ. 327 որոշմամբ հաստատված <Հայաստանի Հանրապետությունում գիտական աստիճանաշնորհման կանոնակարգի> 36-րդ կետի: Կանոնակարգը Continue Reading →

Ի՞նչ ընթացակարգով են օտարերկրյա որակավորումները ճանաչվում Հայաստանում:

Ակադեմիական փոխճանաչման և շարժունության ազգային տեղեկատվական կենտրոնը (ԱՓՇԱՏԿ), որի հիմնադիրը հանդիսանում է ՀՀ Կառավարությունը, իր  գործունեությունը սկսել է 2006թ.-ից: ԱՓՇԱՏԿ-ի ստեղծումը պայմանվորված է   Հայաստանի Հանրապետության կողմից Լիսաբոնի օտարերկրյա որակավորումների Continue Reading →