Վերադարձող միգրանտների վերաինտեգրումը` ռազմավարական ուղղություն

 Ներկայումս պետական իրավական փորձաքննության փուլում է գտնվում գալիք 2017-2021թթ. տարիների համար ՀՀ միգրացիոն քաղաքականության ռազմավարության նախագիծը:

 Նախագծում Հայաստան վերադարձած ՀՀ քաղաքացիները ներառվել են նպատակային (շահառու) խմբում: Վերադարձող միգրանտների վերաինտեգրումն առանձնացվել է որպես գերակա ուղղություն:

 Ներկայացված նախագիծը մշակվել է Միգրացիոն քաղաքականության զարգացման միջազգային կենտրոնի կողմից իրականացվող «Աջակցություն Հայաստանին միգրացիայի և սահմանների կառավարման ոլորտներում» (MIBMA) ծրագրի փորձագետների օժանդակությամբ:

This entry was posted in Uncategorized by admin. Bookmark the permalink.